2024 05 31

Full bananrepublik

Tänk om USA alltid har varit en bananrepublik? Landets industriella framgångar vid förra sekelskiftet berodde kanske på enorma outnyttjade råvarutillgångar i form av olja, metaller, skog osv. Lågt hängande frukt. All vetenskap och framsteg därefter gjordes av europeiska migranter och deras barn, som Tesla, Einstein, Oppenheimer, von Braun m.fl. Men i grunden består den amerikanska …   ►