2024 05 29

Kommer en rysk militärallians att bildas?

Vi minns Warszawapakten från det kalla kriget, där Sovjetunionen bildade en försvarsallians med de ockuperade öststaterna samt andra röda nationer. Idag ingår inte Ryssland formellt i en större militärallians, förutom med gamla sovjetstater, men något dylikt kan förstås skapas i framtiden, som ett motmedel mot Nato och de västliga allianserna. Nationer är formellt sett autonoma …   ►