2024 05 10

Öppna gränser i skuggan av västvärldens minskade makt

Jag tänkte fortsätta att diskutera begreppet öppna gränser, som kort nämndes i en tidigare artikel. Vi noterar att både folk från vänsterkanten men även libertarianer förfäktar idén. Och begreppet är väl etablerat hos de styrande klasserna, då vi årligen ser en enorm mängd migranter som anländer till länderna i väst. Ofta bryter man mot sina …   →