2024 01 22

Omvälvning eller långsam stagnation?

En fråga som många så kallade doomscrollers är upptagna med är den eventuella nedgången, eller till och med inbördeskriget. Det finns ingen ljusning i sikte. Västvärldens ekonomiska situation med avindustrialisering, massmigration, ökande statliga utgifter, samt sociala och politiska problem pekar på att något obehagligt kommer att ske framöver. Den här utvecklingen kan inte pågå alltför …   ►