2023 10 02

Bristen på ledarskap hotar vår framtid

Jag ser få naturliga ledare i Sverige, både inom politiken eller näringslivet. Min definition av en ledare innefattar både praktiska ledaregenskaper såväl som karisma, vältalighet och en viss bildning. De flesta i ledarposition påminner om kvoterade klassrådsordföranden. De hör inte riktigt hemma i sin roll, vare sig intellektuellt eller rent praktiskt. Jimmie Åkesson, tycka vad …   →