2023 09 23

Hur laga det sönderslagna Sverige?

Vi ser antigen djup klagan eller barnsliga undanflykter. Sällan djärva förslag som kan vända utvecklingen; låt oss göra ett försök. Bidragen för flyktingar (icke medborgare) är tidsbegränsade, de börjar att fasas ut efter 6-12 månader. Migranter och flyktingar ska inte vara en belastning för samhället och skattebetalarna, detta står även fastställt i FN:s flyktingkonvention. Red …   ►