2023 07 11

De orättfärdiga arvingarna

Både jag och många andra har skrivit om det magiska året 1968, som symboliseras av ungdomens uppror, vänsterrörelsens framväxt, kulturskifte, jämlikhetssträvan och framförallt tillkomsten av en ny elit. Ofta brukar man prata om att vänstern marscherade in i akademier, media och institutioner. De tog över det mesta, förutom möjligen delar av näringslivet och militären. Hur …   ►