2023 06 08

Integrering, assimilering eller uppdelning?

Vi hör ofta klagomål om att invandrare inte anpassar sig till det svenska samhället. Det kan handla om beteende, ordningsregler, brott och straff, kvinnosynen och mycket annat. Många svenskar förväntar sig en viss anpassning till värdlandets kultur. Och diskussionen leder ofta till begrepp som integrering eller assimilering. Assimilering handlar om att bli en del av …   →