2023 04 04

Är högskattesamhället systemkritiskt?

Sedan 1970-talet är Sverige ett s.k högskattesamhälle. De kraftigt höjda skatterna kom som ett svar på industrinedläggningar och arbetslösheten i dess spår. Nivåerna blev permanenta, och satte slutligen spiken i kistan för den laissez-faire – och lågskattepolitik som gjorde Sverige framstående från ca 1870 och framåt. Det var inte socialdemokrater och höga skatter som byggde …   →