2022 02 16

Västerlandet dog redan i första världskrigets skyttegravar

Jag svepte glaset, tog fram blocket igen, och Archibald Iratus satte igång att diktera: – Äldre historiker och fornforskare hade en förkärlek för att dela upp epoker och skeenden i olika teman. Ett sådant tema är tanken om uppgång, storhetstid, nedgång och fall. Synsättet kan bäst illustreras med den gamla grekiska kronologin, där den arkaiska …   ►