2021 11 03

Elbrist och teknokrati

Att satsningarna på vindkraftverk och solpaneler skulle leda till elbrist var inte oväntat, eftersom de bägge räknas som kompletterande energikällor. Det produceras ingen el under natten av solpanelerna, eller när det är vindstilla i vindkraftsparken, när rotorbladen frusit fast eller behöver service. Ska vi klara oss utan olja och kol, så är och förblir kärnkraft …   ►