2021 09 15

Ett rikt, enat och självständigt folk

Vårt samhälle genomgår omfattande och radikala förändringar; det har pågått under flera decennier men accelererat under senare år. Vi ser en kulturell omstöpning, medvetet eller omedvetet så sker en liknande utveckling simultant i flera olika länder, särskilt i Västeuropa och USA. Mycket av det som förut fungerade som ett sammanhållande kitt är på väg att …   ►