2021 05 20

Dionysiskt uppvaknande

Under historiens gång så kan man förnimma en kamp mellan olika ideal och temperament, vi ser en växling mellan apolloniska och dionysiska samhällen. Apollon representerar ordning, fakta och klarhet – medan Dionysos speglar njutningen, intuitionen och det drömska. En god balans mellan de bägge aspekterna bidrar till högkulturer och framsteg, som i det klassiska Grekland, …   →