2017 06 12

Kristenheten – enighet eller splittring?

Det pratas allt oftare om den kristna kultursfären eller kristenheten – förmodligen som en motvikt till islam. Och detta är inget nytt, Europa har ofta identifierats sig i termer av kristenhet, framförallt vid tider av starka yttre hot, från exempelvis mongoler, araber och ottomaner. Vår överbryggande kristna gemenskap har emellertid inte hindrat oss från att …   →