2016 11 17

Klass, ras och kön i det postmoderna västerländska samhället

Under hela efterkrigstiden så var ledordet jämlikhet. Vi eftersträvande någon slags balans mellan klasser, kön och raser. Alla var lika värda, åtminstone på pappret, och man närmast undertryckte etnicitet, ursprung, klasser etc. Under senare år har emellertid detta ändrats. Feminismen har utvecklats i en mansfientlig riktning där man öppet hånar män. Det pratas också mycket …   ►