2016 09 20

Den splittrade västvärlden

Under det kalla kriget så enades västvärlden under begreppet frihet – men notera att det är en amerikansk paroll, Europa har sällan varit känt för sin frihet historiskt sett. Envälden, kungar och diktatorer har avlöst varandra. Och kyrkan har på många håll fungerat som en social kontrollant och likriktare. Medborgarna har påfallande ofta varit undersåtar, …   →