2016 07 11

Skillnader i nationell IQ och dess konsekvenser

Genomsnittligt IQ i världen, där blåa nyanser indikerar högt och rött lågt. Från Wikipedia. Jag behöver knappast förvarna om att det här är något av det mest kontroversiella man kan skriva om. Att klassificera folk utifrån intelligenskvot tillhör inte den politiskt korrekta avdelningen. Men internationella undersökningar har givetvis utförts, och de visar på en betydande …   ►