2015 08 17

Sverige fortfarande utan regering – börjar hamna efter

Ett antal svenska företagsledare går nu ut i DI och beklagar sig över att Sverige håller på att hamna efter vad gäller konkurrenskraft och företagande. De uppmanar Löfven att initiera en rad satsningar för att attrahera nyinvesteringar och kapital, samt säkra framtidens energiförsörjning. Det stämmer. Mycket bra påpekande. Nu var det ju iof ett tag …   →

En stat i staten

Brottsförebyggande rådet anklagades för några år sedan att fuska med statistiken, vilket anses väldigt problematiskt då det är dessa sifferserier vi förlitar oss på vad gäller statistik om brottslighet. Om regeringen ska besluta om fler eller färre poliser så behövs det ett gott underlag för beslutet. BRÅ är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under …   →