2015 02 10

Bör man efterskänka Greklands skulder?

De flesta har nog blivit varse de s k obalanser som råder inom EU, att fattiga länder i söder hamnar på efterkälken gentemot rikare länder i norr. Egentligen handlar det om olika typer av näringsliv, och vilken typ av marknad länderna verkar inom. Länderna i söder har ett mer tjänsteinriktad arbetsmarknad, med många småföretag, medan …   →