2014 11 10

Det svåra N-ordet

Ordet neger härstammar från spanskans negro, som i sin tur härstammar från latinets niger, som betyder svart. Den svarta stenen på Forum romanum i Rom benämns alltså lapis niger. Den latinska frasen förekommer även i länders namn som Nigeria och Niger, de svartas land. Jämför med grekiskans mauro, som också betyder svart. Delar av Nordafrika fick under antiken namnet …   →

Iranierna lämnar bönerummen

Medan terrorgruppen islamska staten sätter Mellanöstern i brand, och försöker implementera strikt islamsk lag så fortsätter islam att urvattnas i Iran. Decennier av tvång och religiösa påbud har tydligen påverkat iranierna i en annan riktning. Bönerummen står tomma och folk ägnar allt mindre tid åt den andliga sfären. Det här kan vara intressant att känna till för …   →