2014 05 27

Missnöjet med invandringen

Förutom att en hel del européer är skeptiska till EU, så verkar många missnöjda med invandringspolitiken i sina respektive länder. Tyvärr verkar det som om de främlingsfientliga kapat den EU-kritiska politiken. Det finns ju knappt några etablerade partier som är EU-kritiska längre. Vilket är förvånande, och tämligen osunt ur ett demokratiskt perspektiv.