2013 11 22

Ras för euron?

Politikerna har snackat upp euron till en mycket hög nivå på ca  9,00 kr häromdagen. Samtidigt fortsätter krisen, och allt fler länder blir drabbade, även de i norr. Läget i Nederländerna och Finland ser inte ljust ut. Och även framgångsmaskinen Tyskland visar mindre tillväxt. Det mesta pekar på att euron kommer att tappa i värde …   ►