2013 10 21

Lundsbergs vara eller inte vara?

Med jämna mellanrum dyker internatskolan Lundsberg upp i den allmänna debatten. Under åren så har det uppdagats att det pågår grov mobbing och pennalism på elevhemmen. Men skolledningen misslyckas gång på gång med att lösa problemen. Det finns en del krafter i Sverige, framförallt från vänster, som vill stänga skolan helt. Man ser internatskolor som …   →