2013 10 15

Utveckling utan tillväxt?

Ekonomisk tillväxt är ett mantra som framförallt rabblas av diffusa mittenpolitiker runt om i världen. Det handlar om att BNP stiger från år till år, och anses vara ett mått på välstånd och generell utveckling. Tillväxten är viktig för ett samhälle, utan tillväxt stannar allting av och man hamnar i kön till trojkan för nödlån. …   →

IMF vill införa punktskatt på alla bankkonton

Internationella valutafonden, med Christine Lagard i spetsen, föreslår en punktskatt på alla bankkonton, för att komma till bukt med skuldkrisen i Europa. Om man tog 10% från alla medborgare så skulle skuldkvoten vara tillbaka på 2007-års nivåer. Förslaget är inte skarpt, men att man ens diskuterar dylikt vittnar om desperation. Det påminner starkt om Cyperns bailout …   →