2013 07 18

Förbered dig för en dyster framtid…?

Det finns en utbredd pessimism på bloggar och kommentarsfält runt om i världen. Budskapet är följande: vi är skuldsatta i generationer framöver, olja och råvaror kommer att ta slut i kombination med okontrollerad befolkningsökning. Ett samhälle som sakta går under. Det gäller att förbereda sig; flytta ut på landet, gräva ner sig i ett skyttevärn, …   ►