2013 06 13

Den som har rent mjöl i påsen…

Den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta. Så säger folk som inte ser övervakning och dataregistrering som ett hot, utan som ett nödvändigt ont i kampen mot terrorismen, drogerna eller vad helst det nu må vara. För många känns det rationellt att resonera på det här sättet, men det är naivt, …   →