2013 03 17

Cypern ute i kylan?

Många svenskar åker till Aija Napa på semester, men har egentligen ingen aning om förhållandena på Cypern eller om landets politik och ekonomi. En tredjedel av ön är ockuperad av Turkiet, och det är inget ställningstagande, varken FN eller några andra länder erkänner ockupationen. Dessutom har Storbritannien två stora militärbaser på ön, en slags kvarlämning …   →