2012 12 10

Krisens spridningseffekt

När man lättade på Greklands skuldbörda förra året, och skrev av en ansenlig del av landets skulder, då drabbades andra länder istället, t ex Cypern. Cypriotiska banker hade investerat i Grekiska obligationer som över en natt förlorade det mesta av sitt värde. Nu när Cypern söker nödlån från trojkan så går ca 10 av 11 …   →