2012 10 03

Metan ersätter koldioxid som den stora boven

Forskare kan numera spåra stora utsläpp av metan redan under romersk tid, dessa avtar under tidig medeltid, men fortsätter sedan att öka fram till våra dagar. Naturliga källor till metan i atmosfären är exempelvis skogsbränder, bakterier i våtmarker. Mänskliga aktiviteter som ger upphov till gasen är risodlingar, åkrar, skogsskövling och förbränning av kol. Metan är en s k …   →

Nerdrum oskyldig?

Den internationellt erkände konstnären Odd Nerdrum – som gjort sig känd för att gå mot strömmen och hellre inspireras av Rembrandt än av modern konst – blev häromåret dömd till fängelse för skattebrott. Han har hela tiden hävdat sin oskuld, och nu verkar det som om han får rätt; en norsk tidning har forskat i saken …   →