2012 09 21

Ska staten driva företag?

I västvärlden har staten sakta förvandlats till ett tvångsförsäkringsbolag som erbjuder en hel palett av tjänster finansierade med skattemedel. I Sverige är sjukhus, vårdinrättningar, förskolor och skolor finansierade av staten, men kan ibland drivas i privat regi. Är det då rätt av staten att anlita privata företag som betalas med skattemedel? Det är i och …   →