2012 07 14

Är Sydeuropas skuldberg resultatet av en felkalkylering?

Sydeuropa dras med ett enormt skuldberg, de har ett underskott i handelsbalansen gentemot Nordeuropa. Kommer de någonsin att bli kvitt sina skulder, kan de överhuvudtaget betala tillbaka? Hur kunde det bli såhär? Fler och fler ekonomer och debattörer börjar uppmärksamma att den gemensamma valutan var felkonstruerad redan från början. Och jag har ventilerat ämnet tidigare här …   →