2011 08 02

Fackföreningarna skyldiga till den europeiska krisen?

Cypern blev nyligen nedgraderat av de internationella finansinstituten, dels på grund av olyckan på öns största och viktigaste kraftverk, och dels på grund av regeringens svaghet och oförmåga. Ön lever framförallt på turism och på att locka till sig utländskt kapital och företag medelst låga skatter. Vad som gäller nu är nedskärningar och att spara, …   →