2011 06 30

Humanister – en kostnad för samhället?

Ska de som studerar humaniora få sämre villkor för studielån? Det tycker Svenskt näringsliv, som studerat humanisternas karriärvägar och menar att de inte är lika produktiva som t ex ingenjörer eller ekonomer. På ett sätt kan jag förstå rapporten, ty jag är själv humanist, och har träffat på många slöfockar och överliggare under mina år …   ►