2011 06 08

För(s)tatliga näringslivet?

Systemet med lånecyklar i Stockholm har tydligen blivit en succé; man köper ett accesskort, och kan därefter låna och lämna lånecyklar på olika platser i stan. Nu vill några socialdemokratiska politiker att lånecykelföretagens verksamhet ska drivas av SL istället. Man preciserar inte huruvida de befintliga företagen ska konkurreras ut av en identisk skattefinansierad verksamhet, eller …   →