2010 03 22

Sjukförsäkringen i USA – bra eller dålig?

De flesta i Sverige är eniga om att det amerikanska sjukförsäkringssystemet är orättvist, och att det är deprimerande att så många står utanför. Om man blir sjuk i USA, kan t.ex en gallblåseoperation kosta ca 135 000 kr. Och att punga ut med så mycket pengar är en grym överraskning och ett rejält bakslag för …   ►

Om att omkullkasta rättsstaten

Beatrice Ask vill att personer misstänkta (ej dömda) för brott hängs ut inför släkt, vänner och allmänhet. Och härmed begår hon ett allvarligt brott emot de västerländska principerna om rättsstaten, där alla och envar är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Om det rör sig om dumhet, okunskap eller ett medvetet förakt för de mänskliga rättigheterna vet …   ►