2009 09 17

Alliansen RASAR i opinionsmätningarna?

Den senaste opinonsundersökningen visar att borgarna backar en aning, medan vänsterblocket vinner några procentenheter. Härmed är trenden, som startade under finanskrisen, bruten – dvs att borgarna sakta men säkert ökar. Nu är det de rödgröna som gäller! Så rapporterar de flesta tidningarna, men låt oss se vad som döljer sig bakom dessa meningar. Om vi …   →