2008 11 18

Hypotes nr 3 i klimatdebatten

Den skeptiska linjen i klimatdebatten vinner mark, och jag känner plötsligt att allt fler växthusförespråkare inte längre är lika säkra på sin sak, som för ett år sedan. Det som förut var fast mark har blivit till ett gungfly. Oavsett vart vi lutar i debatten bör vi vara medvetna om att klimatmodeller är komplicerade, eftersom …   ►

Supertanker på drift

Somaliska pirater har kapat en supertanker på 318.000 ton. De använder enligt uppgift små båtar alt. bogserbåtar för sina räder, och lyckas på så sätt kapa fartyg som är större än hangarskepp. Otroligt men sant. Skräckscenariot vore eldsvådor och läckage som skulle kunna resultera i en miljökatastrof. Jag antar att det är därför militären är …   ►