2008 08 11

Sossarnas konservativa miljöpolitik

Trots att Sverige är ett av världens miljövänligaste länder ska omfattande regleringar införas, om socialdemokraterna får bestämma. Precis som terroristhotet kan miljöhotet användas av politiker för att inskränka den enskilde medborgarens liv och leverne. Märkligt nog är det brittiska Torys som inspirerat Mona Sahlin & Co. Läs mer hos Mattias Svensson. Kollektivistiska ideologier kan uppenbarligen …   →