2008 02 25

Sekelskiftets civilisationskritik

Tvång är lika med våld. Våra västerländska liberala demokratier utövar på detta sätt dagligen våld genom sin blotta existens, då vi tvingas arbeta, följa lagar och regler etc. Så tolkas den kontroversiella tänkaren Slavoj Zizeks ord av västerländska vänsterradikaler (DN har en artikel om Zizek). Enligt denna definition av våld blir det problematiskt att upprätta …   ►