2007 02 26

FÖRBJUDET att prata i mobiltelefon

Numera ser man skyltar med överkorsade mobiltelefoner på var och varannan tunnelbanevagn i Stockholm. Bakgrunden till beslutet om mobilfria zoner är hälsomotiv och sociala motiv, står det på SLs webbplats. Jag har aldrig förstått varför man inte får prata i vagnarna. Handlar det enbart om att tala i mobilen, eller ska vi konsekvensens namn vara …   ►