2006 09 18

Valet, politiken, journalisterna och lögnerna

Lars Ohly menade i SVTs valvaka att han skulle göra allt för att bekämpa den ”nyliberala” politik som nu stundar efter borgarnas historiska seger. Alliansen har aldrig förespråkat dylik politik, nyliberalism går ut på att i det närmaste avskaffa staten, vilket ligger långt ifrån den mjukishöger som nu tagit makten i Sverige. Men ingen reagerar, reportern ifrågasätter inte Ohly. Vänsterledaren …   →