Ideologi

Gömda och glömda politiska profilfrågor

Allt fler politiska partier tappar bort sig själva i sin strävan efter popularitet och makt. Nu är det ju så att samhällstrenderna svänger fram och tillbaka, medan de ideologiska frågorna ofta vilar mer stilla; här kommer några partier med förlorade profilfrågor: Centerpartiet Centerpartiet har förlorat rejält i opinionen, och kanske tappat sin själ mest av …   ►

Arbete, verksamhet, gärning

Synen på arbete har växlat genom tiderna, och även dess betydelse. Än idag är begreppet ”arbete” något diffust, då det är ett mångfacetterat ord. Dels kan vi ägna oss år repetitivt slit, som är nödvändigt men ack så tråkigt och kanske även utsätter kropp och själ för åkommor. Dels kan vi ägna oss åt mer …   ►

Det stabila och trygga samhället

Många har nog upplevt att folk som reser runt i Asien, framförallt Japan, kommer hem och berättar hur tryggt och välordnat det är där. De låter sig fascineras av välstädade gator och torg, hög standard, vällagad mat, låg kriminalitet, tåg som kommer i tid, samt att folk är välklädda, artiga och trevliga. Låt det sjunka …   ►

Stor, större, störst – i megaföretagens tidevarv – där kapitalism leder till socialism

Enligt mången kommunist så är det kapitalistiska systemets öde att företagen ständigt växer, tills det blott finns en handfull globala jättar kvar, och de styr världspolitiken tillsammans med det korrupta ledarskiktet. Enligt teorierna om statsmonopolkapitalism och dess inneboende imperialistiska ambitioner. Kapitalismen strävar alltid efter monopol. Den fria marknaden är en synvilla, som blott existerar för …   ►

Eliten som försvann

Det var inte svenskarna som byggde ett av världens rikaste länder fram till 1950-talet, med stark industri och ett flygvapen i världsklass, lika lite som det var grekerna som byggde Parthenontemplet och räknade ut jordens omkrets. Det var en ganska liten elit som ägnade sig år de här sakerna, både vid Medelhavet men även i …   ►

Ingen vill kallas för rasist

Ingen vill kallas för rasist, ty det anses särskilt nedvärderande att ägna sig åt etnisk sortering av människans dåliga egenskaper. Och att bli utsatt för detta magiska skällsord är numera behäftat med en närmast rituell skam. Nåja, att agitera för mördandet av specifika folkgrupper bör inte sammanblandas med att gamla tanter suckar när de ser …   ►

Se på mig, älska mig – och ge mig pengar!

Är det rimligt att alla ska älska transpersoner, queers, överviktiga, heltatuerade osv osv? Idag ser vi allt märkligare grupper som kräver acceptans och likaberättigande. De vill bli bejakade och kanske även omtyckta av dig. De vill krypa in i ditt medvetande. Det handlar inte längre om jämlikhet i största allmänhet, det uppnådde vi nog för …   ►

Demografi och folkutbyten i sekelskiftets Europa, en kort historisk betraktelse

1916 bodde det ca 2, 2 milj. invånare i Wien, närmare hälften kom från Böhmen, Slovakien, Ungern, Kroatien, Serbien osv. 1939 var befolkningen nere på knappt 1, 8 milj. Och 1990 räknades befolkningen till knappt 1, 5 milj., med långt fler tysktalande invånare än förut. När de ekonomiska och politiska förutsättningarna ändrades, så ändrades även …   ►

Bäst i världen på demokrati

Demokratibegreppet är intressant att syna med jämna mellanrum. Vad som anses viktigt i ett demokratiskt samhälle har skiftat under historiens gång. När de moderna demokratierna såg dagens ljus, efter det amerikanska frihetskriget, så var grundlagen eller konstitutionen i fokus. Idag pratar vi inte lika mycket om grundlagar, utan det är de allmänna valen som tagit …   ►

Är lokalt självstyre ett hot mot nationer och imperier?

Är självstyrande regioner och kommuner ett hot mot idén om nations- och imperiebyggande? Naturligtvis kan man göra den invändningen. USA är ett imperium, liksom EU, Ryssland och Kina, stater som består av många olika provinser och regioner, där en centralmakt har inflytande. Jag vill göra gällande att lokalt styre inte nödvändigtvis behöver stå i motsättning …   ►

Att bygga en fungerande nation av ett mångkulturellt kaossamhälle

Historiskt sett är det förstås inget nytt, tanken om att styra ett brokigt samhälle med många olika etniciteter. Romare, greker, ottomaner och habsburgare har försökt, och faktiskt lyckats att hålla det stabilt i hundratals år. Det handlar om en pendelrörelse mellan en strikt auktoritär stat och lösare lokalt självstyre. Imperiemakten lägger sig sällan i lokala …   ►