2024 04 28

När Tucker Carlson och Joe Rogan träffas pratar de om UFO:n och evolutionsteorin

När Tucker Carlson intervjuas av Joe Rogan så blir det ett giganternas möte. De bägge representerar de nya alternativa medierna och har långt fler tittare och följare än etablerade kanaler som CNN, Fox etc. Somliga påstår till och med att de bägge herrarna numera har blivit mainstream och inte längre representerar uppstickarna. Vad pratade de …   →