2023 12 28

Profetior inför 2024

I en föränderlig värld blir det allt svårare att förutse händelser och trender för det kommande året. Så, låt oss betrakta de stora penseldragen. Egypten, Etiopien, Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten kommer att ansluta sig till BRICS under 2024. Ett samarbete som sker utanför västvärldens kontroll och medgivande, som istället blir en konkurrent till den …   ►