2023 08 05

Stor, större, störst – i megaföretagens tidevarv – där kapitalism leder till socialism

Enligt mången kommunist så är det kapitalistiska systemets öde att företagen ständigt växer, tills det blott finns en handfull globala jättar kvar, och de styr världspolitiken tillsammans med det korrupta ledarskiktet. Enligt teorierna om statsmonopolkapitalism och dess inneboende imperialistiska ambitioner. Kapitalismen strävar alltid efter monopol. Den fria marknaden är en synvilla, som blott existerar för …   ►