2023 06 22

Demografi och folkutbyten i sekelskiftets Europa, en kort historisk betraktelse

1916 bodde det ca 2, 2 milj. invånare i Wien, närmare hälften kom från Böhmen, Slovakien, Ungern, Kroatien, Serbien osv. 1939 var befolkningen nere på knappt 1, 8 milj. Och 1990 räknades befolkningen till knappt 1, 5 milj., med långt fler tysktalande invånare än förut. När de ekonomiska och politiska förutsättningarna ändrades, så ändrades även …   ►