2023 05 28

Att bygga en fungerande nation av ett mångkulturellt kaossamhälle

Historiskt sett är det förstås inget nytt, tanken om att styra ett brokigt samhälle med många olika etniciteter. Romare, greker, ottomaner och habsburgare har försökt, och faktiskt lyckats att hålla det stabilt i hundratals år. Det handlar om en pendelrörelse mellan en strikt auktoritär stat och lösare lokalt självstyre. Imperiemakten lägger sig sällan i lokala …   ►