2023 05 14

Grundlagen – en allt svagare försvarare av medborgarna och deras rättigheter

När man frågar folk om demokratins viktigaste beståndsdelar så brukar de flesta nämna parlamentet, eller riksdagen som den heter i Sverige. Det är ju där man stiftar lagar, eller åtminstone godkänner dem, och det är där de politiska debatterna förs. Parlament kommer av franskans parlez, att tala. Vilken annan institution kan symbolisera demokratin bättre? I …   →