2022 12 07

Feministkapitalismen

Vi kan konstatera följande, sedan kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden har lönerna gått ner. Det handlar förstås om utbud och efterfrågan, ju fler som konkurrerar om jobben desto mer kan man pressa lönerna, åtminstone initialt. Förr i världen kunde en medelklassman försörja en hel familj, det går inte längre, nu måste både mannen och kvinnan …   ►