2021 07 18

Västvärldens nedgång, fall och eventuella återuppståndelse

När vi pratar om ”Västvärlden” så förstår de flesta vad vi menar, men kanske bör man ändå försöka sig på en definition. Framförallt så innefattar begreppet Västeuropa, Centraleuropa, Nordamerika och Australien. Särskild tonvikt läggs på den protestantiska anglosaxiska delen, som varit ledande både tekniskt och kulturellt sedan 1600-talet. Givetvis finns det diskrepanser i den här …   →